THE PRESS – Library Records in Archival Fonds
Title Nacrt za Zgradbo "Gostilničarskega doma" na parc. 23/21 K.o. Karlovsko predmestje last zadruge hotelirjev-gostilničarjev-krčmarjev-kavanarjev-žganjetočnikov in izkuharjev v Ljubljani Alternate title Subtitle merilo 1:100 Author Corporate author Year of publication Place Ljubljana Publisher b.i.
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS