Библиотека Архива
Прочитај ми

Специјална библиотека Архива Југославије почела је да ради 1952. године с циљем да се помогне научним радницима и осталим корисницима у току истраживања архивске грађе и архивистима у њиховом стручном усавршавању на заштити, сређивању, обради архивске грађе и пружању информација корисницима.

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS