О библиотечкој грађи
Прочитај ми

Библиотечка грађа се набавља путем куповине, размене, поклона, а највише преузимањeм библиотечког материјала са архивском грађом. Закључно са 2017. годином библиотека располаже са 21.725 књига и 10.504 свезака периодике.

Књижни фонд је хронолошки углавном везан за архивску грађу коју чува Архив (од 1918. године), а тематски се односи на:

  • историју и помоћне историјске науке
  • архивистику
  • политику
  • привреду
  • право
  • статистику
  • образовање
  • културу и уметност
  • историјски развој природних и примењених наука.

До краја 1996. године књижни фонд је обрађиван мануелно. Формирани су абецедни и предметни каталог књига, абецедни каталог приручника и картотека периодике. Почетком 1997. године прешло се на аутоматску обраду података. Формиране су две базе података Библио и Штампа. База Библио садржи податке (преко 14.500 јединица) о новом библиотечком фонду, а ретроактивно су унети подаци о целокупној периодици која се налази у библиотеци. У оквиру ове базе налазе се и радови у којима је цитирана грађа Архива Југославије, са назнаком који су фондови Архива коришћени, као и радови тренутно запосленог архивског кадра. База Штампа садржи податке (преко 13.000 јединица) о штампаном и другом неконвенционалном материјалу који се налази у оквиру архивских фондова и збирки. У њој су обрађене књиге, брошуре, штампа, географске карте, фотографије, архитектонски пројекти, плакати, леци, позивнице, разгледнице, цртежи, музикалије и други објављен некњижни материјал који се налази у архивској грађи.

У библиотеци се могу добити библиографске информације о објављеним радовима о Југославији, мада их библиотека не поседује. У оквиру издавачке делатности Архива, библиотека учествује у изради библиографија и каталога.

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS