Претраживање каталога
Прочитај ми

База података библиотечке грађе састоји се од база Библио и Штампа.

База Библио садржи податке о библиотечкој грађи која се налази у библиотеци. У оквиру ове базе налазе се подаци о књигама (новим или старим) које су набављене у периоду од 1996. до 2007. године и подаци о свим серијским публикацијама (часописима и новинама) које се налазе у библиотеци. Оригиналну грађу из ове базе корисници могу добити ако је наруче у библиотеци.
У оквиру ове базе обрађени су радови у којима су цитирани документи нашег архива без обзира да ли се они физички налазе у библиотеци или не. Зато упозоравамо кориснике да се информације о радовима које пронађу у овој бази, а које не садрже податак о сигнатури не налази у библиотеци у свом оригиналном облику.

База Штампа садржи податке о штампаној и другој неконвенционалној библиотечко-архивској грађи, (књигама, брошурама, музикалијама, серијским публикацијама, чланцима, географским картама, архитектонским пројектима, плакатима, лецима, разгледницама, позивницама, проспектима, фотографијијама и сл.), која се налази у оквиру архивских фонова и збирки нашег Архива. Ову врсту грађе корисници могу обити ако је наруче у читаоници.
До краја 2007. у ову базу унесене су инфрмације из следећих фондова и збирки: Јован М. Јовановић, Милан Стојадиновић, Никола Пашић, Сава Косановић, Светислав Милосављевић, Ђура Поповић, Лазар Марковић,Милан Јаковљевић, Перо Шоћ, Станислав Краков, Витомир Кораћ, Добриовје Стошовић, Хинко Кризман, Михајло Петровић, Димитрије Љотић, Геца Кон, Илија Пржић, Адам Прибићевић, Александар Цинцар-Марковић, Иван Суботић, Роза Левин-Мајер, Љубомир Давидовић, Генерални конзулат у Буенос Аиресу, Министарство просвете Краљевине Југославије (до 890 фасцикле), Министарство унутрашњих послова Краљевине Југославије (до 80 фасцикле).

Од почетка 2008. библиотека Архива је постала члан узајамног електронског каталога COBISS.SR па се све информације о библиотечком фонду Архива налазе на овом сајту.

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS