БИБЛИО – Библиотечки фонд
НАПОМЕНА: Готово целокупни библиотечки фонд је пребачен на COBISS.SR
Наслов Akademija inženjerskih nauka Srbije i Crne Gore Упоредни наслов Academy of Engineering Sciences of Serbia and Montenegro : monograph Поднаслов monografija Аутор urednik Miomir Vukobratović Корпоративни аутор Година издавања 2005 Место издавања Beograd Издавач Akademija inženjerskih nauka Srbije i Crne Gore
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS