БИБЛИО – Библиотечки фонд
НАПОМЕНА: Готово целокупни библиотечки фонд је пребачен на COBISS.SR
Наслов Akcioni program Saveza organizacija za fizičku kulturu Beograda za period 1978-1982. Упоредни наслов Поднаслов Аутор Корпоративни аутор SAVEZ organizacija za fizičku kulturu Beograda Година издавања 1978 Место издавања Beograd Издавач Savez organizacija za fizičku kulturu Beograda
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS