ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов Nacrt za Zgradbo "Gostilničarskega doma" na parc. 23/21 K.o. Karlovsko predmestje last zadruge hotelirjev-gostilničarjev-krčmarjev-kavanarjev-žganjetočnikov in izkuharjev v Ljubljani Упоредни наслов Поднаслов merilo 1:100 Аутор Корпоративни аутор Година издавања Место издавања Ljubljana Издавач b.i.
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS