ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов Nacrt prostorija za domaćičku školu Упоредни наслов Поднаслов Internat; (mjerilo 1:100) Аутор Корпоративни аутор Година издавања Место издавања Osijek Издавач Sestre sv. Križa
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS