ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов Urbanistički plan Muzeja Južne Srbije Упоредни наслов Поднаслов 1:2500 Аутор Корпоративни аутор Година издавања Место издавања Skplje Издавач Muzej Južne Srbije
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS