ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов Formula for death... Упоредни наслов Поднаслов 652 Calories Per Day Аутор Zlatko Baloković Корпоративни аутор Година издавања 1947 Место издавања New York Издавач American Committee for Yugoslav Relief
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS