ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов Nekaj statistike za leto 1930 Упоредни наслов Поднаслов Аутор Zveza gospodarskih zadrug za Jugoslavijo v Ljubljani r.z.z.o.z. Корпоративни аутор Savez zemljoradničkih zadruga Jugoslavije Година издавања 1932 Место издавања Ljubljana Издавач Zveza gospodarskih zadrug za Jugoslavijo
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS