ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов AMERIKANSZKI Szlovencov glasz Упоредни наслов American Windish Voice Поднаслов Аутор president Frank Hassay Корпоративни аутор Година издавања 1921-1954 Место издавања Bathlehem; Pittsburgh; Bridgeport Издавач ; American Windish Publishing Company
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS