Извештаји Министарства иностраних послова за 1938.

 Data/Images/kor_izv_mip_1938_s.jpg

Издавач: Архив Југославије
Главни и одговорни уредник: Миладин Милошевић, в.д. директора
Приредила: Јелена Ђуришић
Предговор: проф. др Мира Радојевић
Штампа: ЈП "Службени Гласник"
Тираж: 500 примерака
Београд, 2014.

Преузмите:
- предговор Преузмите овај документ у pdf формату, (231.00 kB),
- напомене приређивача Преузмите овај документ у pdf формату, (129.00 kB),
- садржај  Преузмите овај документ у pdf формату (160.00 kB),

Из штампе је изашла 9 књига Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1938. годину из едиције Извори за историју међународних односа 1930–1940. Књига садржи извештаје из 16 земаља: Албаније, Аустрије, Белгије, Бугарске, Велике Британије, Грчке, Египта, Италије, Мађарске, Немачке, Пољске, Румуније, Турске, Француске, Чехословачке и Шпаније. Месечни извештаји су дати хронолошки од јануара до децембара 1938. Структуру Извештаја Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1938. годину чине: Предговор проф. др Мире Радојевић, Напомене приређивача Јелене Ђуришић, основни текст архивске грађе (који је у низу хронолошки) са напоменама, индекси личних имена и географских назива, попис коришћених архивских фондова и збирки, попис литературе, интернет издања и садржај. (Опширније, види: НАПОМЕНЕ ПРИРЕЂИВАЧА)

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS