ЈУГОСЛОВЕНСКО – АМЕРИЧКИ ОДНОСИ 1918–1945

 Data/Images/jugoslovensko_americki_odnosi_s_no1.jpg

Издавач: Архив Југославије, установа културе од националног значаја
Главни и одговорни уредник: Миладин Милошевић
Уређивачки одбор: Љубодраг Димић, Душан Јончић, Миладин Милошевић, Милан Ристовић, Митар Тодоровић
Приређивачи: Предраг Крејић, Митар Тодоровић
Предговор: др Чедомир Антић
Штампа: Планета принт Београд
Тираж: 250 примерака
Београд, 2015.

Преузмите:
- предговор Преузмите овај документ у pdf формату, (259 kB),
- напомене Преузмите овај документ у pdf формату, (242 kB),
- садржај  Преузмите овај документ у pdf формату, (357 kB)

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS