ЈУГОСЛОВЕНСКО - АЛЖИРСКИ ОДНОСИ 1956-1979

 Data/Images/kor_yu_alz_odnosi_m.jpg

Издавач: Архив Југославије, установа културе од националног значаја
Главни и одговорни уредник: Миладин Милошевић
Уређивачки одбор: Драгомир Бонџић, Љубодраг Димић, Александар Животић, Душан Јончић, Миладин Милошевић, Митар Тодоровић
Приређивачи: Миладин Милошевић, Нада Пантелић
Предговор: Љубодраг Димић, Драган Богетић
Штампа: ЈП "Службени гласник", Београд
Тираж: 250 примерака
Београд, 2014.

Преузмите:
- предговор Преузмите овај документ у pdf формату, (320 kB),
- садржај  Преузмите овај документ у pdf формату, (250 kB)

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS