ЈУГОСЛАВИЈА – СССР, Сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије и СССР, 1946–1964

Data/Images/kor_yu_ru_odnosi_m.jpg

Издавач: Архив Југославије
Главни и одговорни уредници: Миладин Милошевић, Владимир П. Тарасов, Наталија Г. Томилина
Уређивачки одбор: А.Н. Артизов, Д. Богетић, Л.А. Величанскаја, Л.Ј. Гибијански, Т.А. Џалилов, Љ. Димић,  М. Милошевић, К.В. Никифоров, Н. Петровић, М.Ј. Прозуменшчиков, А.С. Стикалин, В.П. Тарасов, М. Тодоровић, Н.Г. Томилина
Приређивачи: Л.А. Величанскаја, Т.А. Џалилов, Љ. Димић (одговорни приређивач),
М.Ф. Кишкина-Ивањенко, М. Милошевић, Н. Пантелић, А.С. Стикалин
Предговор: Љубодраг Димић, Леонид Гибијански
Штампа: ЈП "Службени гласник", Београд
Тираж: 500 примерака
Београд, 2014.

Преузмите:
- предговор Преузмите овај документ у pdf формату, (563 kB),
- садржај  Преузмите овај документ у pdf формату, (127 kB)

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS