Ценовник о пружању услуга и утврђивању накнаде
Прочитај ми

ПЛАЋАЊЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА - ИНСТРУКЦИЈЕ

ИСТРАЖИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
НАКНАДА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ КОЈЕ СЕ ВРШИ ПО ЗАХТЕВУ СТРАНАКА
(односи се и на захтеве упућене Архиву електронском поштом)

Изузетци: 
уколико се захтев односи на податке за остваривање права из радног односа, 

поступак рехабилитације као и прибављање доказа о оправданости захтева за рехабилитацију је ослобођено свих такси и трошкова.

2000,00 динара
издавање преписа документа 500,00 динара

ПТТ ТРОШКОВИ: по ПТТ тарифи или поузећем.

 

ФОТОКОПИРАЊЕ
1 копија формата А4 15,00 динара
1 копија формата А3 30,00 динара
1 копија са овером формата А4 25,00 динара
1 копија са овером формата А3 50,00 динара

Фотокопирање докумената истог дана извршиће се уз наплату двоструке цене.
Рок за преузимање наручених фотокопија износи максимално 6 месеци од датума наручивања.

 

СКЕНИРАЊЕ ДОКУМЕНАТА, ФОТОГРАФИСАЊЕ, ШТАМПАЊЕ
скенирање уз посебну дозволу по страни:
у резолуцији до 300 DPI
у резолуцији до 400 DPI

250,00 динара
400,00 динара
штампање на црно белом ласер штампачу по страни (формат А4) 140,00 динара
штампање на колор ласер штампачу по страни (формат А4) 220,00 динара
копирање скенираног документа (по скену) 10,00 динара
копирање скениране ОГК карте или скенираног архитектонског плана (по скену) 200,00 динара
снимање материјала на медијуме:
на компакт диск (CD)
на DVD

300,00 динара
600,00 динара
коришћење личног фотоапарата у читаоници (по дану) 2000,00 динара
праћење архивске грађе на снимање ван објекта Архива (по дану) 5000,00 динара

Странкама није дозвољено уношење нити коришћење личног скенера у читаоници Архива.

 

СНИМАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ И ЈАВНО ПРИКАЗИВАЊЕ
за објављивање и јавно приказивање у црно-белој техници (по страни) 600,00 динара
за објављивање и јавно приказивање у црно-белој техници на корицама, омотима и насловној страни
1200,00 динара
за објављивање и јавно приказивање у колор техници 1200,00 динара
за објављивање и јавно приказивање у колор техници на корицама, омотима и насловној страни
2400,00 динара
за објављивање и јавно приказивање на плакатима, разгледницама и календарима и сл. у црно-белој техници
2000,00 динара
за објављивање и јавно приказивање на плакатима, разгледницама и календарима и сл. у колор техници
4000,00 динара
за објављивање и јавно приказивање за потребе телевизије, филма, видео записа у научно-образовне сврхе
600,00 динара
за објављивање и јавно приказивање за потребе телевизије, филма, видео записа у комерцијалне сврхе
6000,00 динара

 

СНИМАЊЕ ЗГРАДЕ И ДВОРИШТА АРХИВА
Снимање зграде и дворишта Архива (коришћење ентеријера, екстеријера и сл.) за потребе играног и документарног филма у комерцијалне сврхе (по сату)
10000,00 динара
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS