16.04.2018. Јавна набавка мале вредности број 1/2018

Набавка рачунарске опреме

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 698 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 389 КB
 • 27.04.2018. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 1.2 MB
 • 14.05.2018. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 162 KB

12.04.2018. Јавна набавка мале вредности број 3/2018

Набавка услуга штампања

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 685 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 578 КB
 • 25.04.2018. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 933 КB
 • 23.05.2018. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 134 КB

28.03.2018. Јавна набавка мале вредности број 1/2018

 Набавка рачунарске опреме по партијама

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 699 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 582 КB
 • 29.03.2018. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 182 КB
 • 04.04.2018. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 241 КB
 • 04.04.2018. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 148 КB
 • 04.04.2018. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 251 КB
 • 12.04.2018. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 1 MB
 • 12.04.2018. Обавештење о обустави поступка јавне набавке Преузмите датотеку у pdf формату, 91.4 КB
 • 09.05.2018. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 162 КB

13.11.2017. Јавна набавка мале вредности број 2/2017

 Набавка електричне енергије за потребе Архива Југославије

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 619 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 359 КB
 • 01.12.2017. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 716 КB
 • 20.12.2017. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 104 КB

18.09.2017. Јавна набавка мале вредности број 6/2017

 Набавка услуга физичког обезбеђења комплекса Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 619 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 359 КB
 • 02.10.2017. Oдлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 729 КB
 • 12.10.2017. Oбавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 317 КB

25.07.2017. Јавна набавка мале вредности број 7/2017

Израда софтвера за пројекат "Дигитализација фото архива ТАНЈУГА"

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 703 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 403 КB
 • 03.08.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 208 КB
 • 08.08.2017. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 705 КB
 • 22.08.2017. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 104 КB

12.06.2017. Јавна набавка мале вредности број 5/2017

Набавка услуга одржавања хигијене и помоћних послова за потребе Архива Југославије

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 690 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 405 КB
 • 27.06.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 208 КB
 • 29.06.2017. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 807 КB
 • 19.07.2017. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 135 КB
 • 28.12.2017. Одлука о измени уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 684 КB

26.04.2017. Јавна набавка мале вредности број 1/2017

Набавка рачунарске опреме по партијама

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 665 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 647 КB
 • 11.05.2017. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 1.1 MB
 • 08.06.2017. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 134 КB

06.04.2017. Јавна набавка мале вредности број 3/2017

Набавка ормара за фотографије и покретних поличних регала

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 699 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 638 КB
 • 06.04.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 134 КB
 • 10.04.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 192 КB
 • 20.04.2017. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 914 КB
 • 10.05.2017. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 136 КB

23.03.2017. Јавна набавка мале вредности број 1/2017

Набавка рачунарске опреме по партијама

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 702 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 599 КB
 • 29.03.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 160 КB
 • 30.03.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 298 КB
 • 31.03.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 170 КB
 • 04.04.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 131 КB
 • 06.04.2017. Одлука о обустави поступка јавне набавке Преузмите датотеку у pdf формату, 923 КB
 • 19.04.2017. Обавештење о обустави поступка јавне набавке Преузмите датотеку у pdf формату, 88 КB

21.02.2017. Јавна набавка мале вредности број 4/2017

Набавка услуга штампања

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 701 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 418 КB
 • 23.02.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 175 КB
 • 24.02.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 164 КB
 • 27.02.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 140 КB
 • 02.03.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 354 КB
 • 07.03.2017. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 133 KB
 • 10.04.2017. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 133 KB

21.11.2016. Јавна набавка мале вредности број 8/2016

 Набавка електричне енергије 

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 822 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 357 КB
 • 06.12.2016. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 768 КB
 • 06.01.2017. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 105 КB

06.07.2016. Јавна набавка мале вредности број 6/2016

 Набавка покретних поличних регала 

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 728 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 569 КB
 • 07.07.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 236 КB
 • 21.07.2016. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 721 КB
 • 04.08.2016. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 308 КB

29.06.2016. Јавна набавка мале вредности број 3/2016

 Набавка услуге дигитализације архивске грађе

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 744 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 448 КB
 • 05.07.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 159 КB
 • 11.07.2016. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 864 КB
 • 21.07.2016. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 355 КB

27.05.2016. Јавна набавка мале вредности број 7/2016

Електро и грађевинско занатски радови текућег одржавања објекта Архива Југославије

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 581 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 693 КB
 • 01.06.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 174 КB
 • 14.06.2016. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 780 КB
 • 16.06.2016. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Преузмите датотеку у pdf формату, 92 КB
 • 21.10.2016. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 1.4 MB
 • 08.11.2016. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 106 KB

15.04.2016. Јавна набавка мале вредности број 5/2016

 Набавка услуге обезбеђивања интернет приступа

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 596 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 300 КB
 • 18.04.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 279 КB
 • 19.04.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 1.0 МB
 • 19.04.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 185 КB
 • 19.04.2016. Измена конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 617 КB
 • 19.04.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 179 КB
 • 20.04.2016. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Преузмите датотеку у pdf формату, 68.5 КB
 • 20.04.2016. Конкурсна документација - пречишћен текст Преузмите датотеку у pdf формату, 288 КB
 • 04.05.2016. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 861 КB
 • 20.05.2016. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 305 КB

11.04.2016. Јавна набавка мале вредности број 4/2016

 Набавка услуга физичког обезбеђења комплекса Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 619 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 359 КB
 • 14.04.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 629 КB
 • 14.04.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 421 КB
 • 26.04.2016. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 676 КB
 • 05.05.2016. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Преузмите датотеку у pdf формату, 282 КB
 • 12.10.2016. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 373 КB

24.03.2016. Јавна набавка мале вредности број 3/2016

 Набавка услуге дигитализације архивске грађе

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 609 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 275 КB
 • 29.03.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 263 КB
 • 05.04.2016. Одлука о обустави поступка јавне набавке Преузмите датотеку у pdf формату, 263 КB
 • 11.04.2016. Обавештење о обустави поступка јавне набавке Преузмите датотеку у pdf формату, 259 КB

17.03.2016. Јавна набавка мале вредности број 2/2016

 Набавка услуга штампања

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 963 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 500 КB
 • 21.03.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 349 КB
 • 21.03.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 294 КB
 • 24.03.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 268 КB
 • 29.03.2016. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 882 КB

10.03.2016. Јавна набавка мале вредности број 1/2016

 Набавка услуга одржавања хигијене и помоћних послова за  потребе Архива Југославије 

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 649 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 438 КB
 • 17.03.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 673 КB
 • 23.03.2016. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 1.2 МB
 • 29.03.2016. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Преузмите датотеку у pdf формату, 267 KB
 • 04.07.2016. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 135 KB

20.11.2015. Јавна набавка мале вредности број 9/2015

 

Набавка електричне енергије за потребе Архива Југославије 

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 383 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 415 КB
 • 04.12.2015. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 427 КB
 • 18.12.2015. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 149 КB

28.10.2015. Јавна набавка мале вредности број 10/2015

 

Набавка услуге: Електро радови текућег одржавања објекта Архива Југославије

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 406 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 328 КB
 • 30.10.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 117 КB
 • 04.11.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 127 КB
 • 09.11.2015. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 175 КB
 • 23.11.2015. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 214 КB

22.10.2015. Јавна набавка мале вредности број 4/2015

 

Набавка архивских кутија за смештај и чување архивске грађе

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 396 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 322 КB
 • 23.10.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 114 КB
 • 02.11.2015. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 448 КB
 • 10.11.2015. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 213 КB

07.10.2015. Јавна набавка мале вредности број 3/2015

 

Набавка рачунарске опреме

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 386 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 544 КB
 • 09.10.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 176 КB
 • 12.10.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 128 КB
 • 12.10.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 165 КB
 • 12.10.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 111 КB
 • 16.10.2015. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 433 КB
 • 04.11.2015. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 182 КB

18.09.2015. Јавна набавка мале вредности број 3/2015

 

Набавка рачунарске опреме

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 375 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 569 КB
 • 21.09.2015.  Измена конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 350 КB
 • 22.09.2015.  Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 95.2 КB
 • 29.09.2015.  Одлука о обустави поступка јавне набавке Преузмите датотеку у pdf формату, 231 КB
 • 06.10.2015.  Обавештење о обустави поступка јавне набавке Преузмите датотеку у pdf формату, 231 КB

07.09.2015. Јавна набавка број 8/2015

 

Радови на адаптацији помоћног дворишног објекта у комплексу Архива

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 388 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 414 КB
 • 28.09.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 138 КB
 • 05.10.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 146 КB
 • 12.10.2015. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 621 КB
 • 09.11.2015. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 216 КB

22.07.2015. Јавна набавка мале вредности број 2/2015

 

Набавка поличних регала

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 391 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 364 КB
 • 20.08.2015. Обавештење о закљученом уговору везано за јавну набавку поличних регала број ЈН 2/2015 Преузмите датотеку у pdf формату, 182 КB

30.04.2015. Јавна набавка број 8/2015

 

Радови на адаптацији помоћног дворишног објекта у комплексу Архива

 • Позив за подношење понуде  Преузмите датотеку у pdf формату, 352 КB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату, 482 КB
 • 8.5.2015. Измена конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 188 КB
 • 8.5.2015. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 146 КB
 • 26.5.2015. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права  Преузмите датотеку у pdf формату, 218 КB
 • 13.08.2015. Обавештење везано за јавну набавку радова на адаптацији помоћног дворишног објекта 2 Преузмите датотеку у pdf формату, 54 КB

28.04.2015. Јавна набавка мале вредности број 11/2015

 

Набавка услуге обезбеђивања интернет приступа

 • Позив за подношење понуде  Преузмите датотеку у pdf формату, 368 КB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату, 373 КB
 • 4.5.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 169 КB
 • 7.5.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 322 КB
 • 8.5.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 171 КB
 • 8.5.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 642 КB
 • 8.5.2015. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 250 КB
 • 28.5.2015. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 213 КB

24.03.2015. Јавна набавка мале вредности број 04/2015

 

Набавка архивских кутија за смештај и чување архивске грaђе

 • Позив за подношење понуде  Преузмите датотеку у pdf формату, 440 КB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату, 303 КB 
 • 3.4.2015. Појашњење конкурсне документације   Преузмите датотеку у pdf формату, 138 КB
 • 3.4.2015. Појашњење конкурсне документације   Преузмите датотеку у pdf формату, 142 КB
 • 24.4.2015. Oбавештење о закљученом уговору   Преузмите датотеку у pdf формату, 208 КB

26.02.2015. Јавна набавка број 07/2015

 

Набавка услуга физичког обезбеђења комплекса Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду

 • Позив за подношење понуде  Преузмите датотеку у pdf формату, 399 КB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату, 452 КB
 • 23.3.2015. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 132 КB
 • 17.4.2015. Обавештење о закљученом уговору  Преузмите датотеку у pdf формату, 204КB

25.02.2015. Јавна набавка број 05/2015

 

Набавка услуга штампања

 • Позив за подношење понуде  Преузмите датотеку у pdf формату, 382 КB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату, 487 КB
 • 27.2.2015. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 292 КB
 • 2.3.2015. Измена конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 170 КB
 • 2.3.2015. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 303 КB
 • 3.3.2015. Измена конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 190 КB
 • 3.3.2015. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 130 КB
 • 4.3.2015. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 155 КB
 • 4.3.2015. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 117 КB
 • 5.3.2015. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 120 КB
 • 8.4.2015. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 188 КB

15.01.2015. Јавна набавка број 01/2015

 

Набавка услуга одржавања хигијене у објектима Архива Југославије у улици Васе Пелагића 33 у Београду

 • Позив за подношење понуде  Преузмите датотеку у pdf формату, 410 КB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату, 415 КB
 • 19.1.2015. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 121 КB
 • 19.1.2015. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 168 КB
 • 28.1.2015. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 384 КB
 • 28.1.2015. Измена конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 119 КB

11.12.2014. Јавна набавка мале вредности број 1/2014

 

Набавка природног гаса за грејање за потребе Архива Југославије 

 • Позив за достављање понуда  Преузмите датотеку у pdf формату, 380 КB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату, 332 КB
 • Обавештење о покретању преговарачког поступка  Преузмите датотеку у pdf формату, 193 КB
 • Конкурсна документација - преговарачки поступак  Преузмите датотеку у pdf формату, 507 КB

29.10.2014. Јавна набавка мале вредности број 10/2014

 

Набавка електричне енергије за потребе Архива Југославије 

 • Позив за достављање понуда  Преузмите датотеку у pdf формату, 394 КB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату,416 КB
 • Измена конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 90 КB

11.09.2014. Јавна набавка мале вредности број 12/2014

 

Набавка грађевинско занатских радова у помоћном дворишном објекту Архива 

 • Позив за достављање понуда  Преузмите датотеку у pdf формату, 388 КB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату,482 КB
 • 1.10.2014. Обавештење о закљученом уговору о извођењу занатских радова  Преузмите датотеку у pdf формату,200 КB

03.09.2014. Јавна набавка мале вредности број 6/2014

 

Набавка услуге дигитализације архивске грађе 

 • Позив за достављање понуда  Преузмите датотеку у pdf формату, 390 КB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату, 370 КB 
 • 1.10.2014. Обавештење о закљученом уговору о набавци услуге дигитализације архивске грађе  Преузмите датотеку у pdf формату, 210 КB

03.09.2014. Јавна набавка мале вредности број 4/2014

 

Набавка архивских кутија за смештај и чување архивске грађе

 

 • Позив за достављање понуда  Преузмите датотеку у pdf формату, 371 КB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату, 316 КB
 • 8.9.2014. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 123 КB
 • 8.9.2014. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 106 КB
 • 10.9.2014. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 294 КB
 • 7.10.2014. Обавештење о закљученом уговору о набавци архивских кутија  Преузмите датотеку у pdf формату, 202 КB

18.02.2014. Јавна набавка број 08/2014

 

Набавка услуга физичког обезбеђења комплекса Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду 

 

 • Позив за подношење понуде  Преузмите датотеку у pdf формату, 1.9 MB
 • Конкурсна документација  Преузмите датотеку у pdf формату, 414 КB
 • 25.2.2014. Појашњење конкурсне документације  Преузмите датотеку у pdf формату, 166 КB
 • 18.6.2014. Oбавештење о закљученом уговору  Преузмите датотеку у pdf формату, 73.2 КB
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS