Запослени
Прочитај ми

Укупан број запослених у  Архиву је 51, и то:

 • 31 са високом стручном спремом од којих, један доктор наука и три магистра 
 •  7 са вишом стручном спремом
 • 13 са средњом школском спремом

Број запослених који имају стручна звања је следећи:
 • архивски саветник - 9
 • виши архивист - 5
 • архивист - 6
 • виши архивски помоћник прве врсте - 2
 • виши архивски помоћник - 2
 • архивски помоћник прве врсте - 1
 • архивски помоћник - 4
 • конзерватор саветник - 1
 • конзерватор - 1
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS