Директор
Прочитај ми

Миладин МилошевићМиладин Милошевић рођен је 1949. године у Гацку, где је завршио осмогодишњу школу и гимназију. Студије историје завршио је на Филозофском факултету у Београду. Почео је да ради у Историјском архиву Београда 1978. године. Од јануара до јуна 1978. похађао је и завршио стручни архивистички течај при Архиву Србије у Београду. Јануара 1980. прелази на рад у Архив Југославије у звању стручног сарадника, на послове стручног надзора и заштите архивске грађе ван архива. Фебруара 1982. у звању саветника постављен је за шефа Одсека за пријем и заштиту архивске грађе у архиву. Звање самосталног саветника стекао је 1986. године. За начелника одељења у Архиву Југославије постављен је 1992. године. Од новембра 1995. решењем председника Савезне владе постављен је за помоћника директора Сектора за архивистичке послове. Решењем председника Савезне владе од јануара 2001. постављен је за заменика директора, а решењем председника Савета министара од децембра 2003. за помоћника директора Сектора за заштиту, информисање и коришћење архивске грађе. Решењем Владе Републике Србије од 16. новембра 2006. именован је за вршиоца дужности директора Архива Србије и Црне Горе.

Обављао је све послове на заштити архивске грађе и регистратурског материјала ван архива; руководио радом Одељења за пријем, смештај и заштиту архивске грађе; радио на изради описа грађе појединих фондова као и на изради општих информативних средстава о архивској грађи; на припреми архивске грађе за публиковање у оквиру зборника докумената; на припреми изложби архивских докумената и изради каталога. Као члан радних тела радио је на изради стручних упутстава, правилника, уредби којима су регулисани послови у области заштите архивске грађе, израде листе категорија, сређивања и обраде, израде информативних средстава, коришћење архивске грађе и сл. Уредник је појединих издања Архива. Уредник је стручног часописа Архив, часописа Архива Југославије, члан редакције историјског часописа Историја 20. века. Последњих десетак година организовао је и руководио радом Сектора за заштиту, информисање и коришћење архивске грађе. Говори руски језик.

Био је члан Председништва САРЈ, секретар стручног архивистичког часописа Архивист. Учествовао је као члан делегације Архива Југославије односно Архива СЦГ на међународним конференцијама које организује Међународни архивски савет (МАС) где је Архив члан "А" категорије. Био је члан делегације на преговорима о питањима сукцесије "државне архиве СФРЈ".

Учествовао је на међународним научним скуповима у земљи и иностранству посвећеним темама из историје.

Поред рада у архивистици објавио је десетак књига – зборника докумената и монографије из области српске и југословенске дипломатије, посебно на тему српски писци у дипломатији (о Јовану Дучићу, Иву Андрићу, Растку Петровићу, Бранку Лазаревићу, Марку Ристићу; монографије: Србија и Грчка 1914–1918, Одјеци Пашићевог живота и друге). Објавио је и двадесетак чланака, прилога, приказа и сл. у стручним и научним часописима.

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS