Списак запослених

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗВАЊЕ
Милошевић Миладин В.д. директора - архивски саветник
Мр Тешић Драган Заменик директора
Ратковић-Трифуновић Лилијана Помоћник директора
Арсеновић Весна Виши архивски помоћник прве врсте
Божовић Ивана Архивист
Боровњак Ђурђија Архивист
Виловић Јелена Дипломирани правник
Војновић Сања Архивски помоћник
Вукелић Татјана Програмер
Вуковић Љубица Архивист
Вучић Будимир Техничар за одржавање
Др Докнић Бранка Доктор наука
Драгишић Драгана Виши архивски помоћник
Ђого Љиља Финансијско-рачуноводствени референт
Ђокић Весна Архивист
Ђокић Милан Виши архивски помоћник
Ђукић Марина Архивски помоћник
Ђуришић Јелена Виши архивист
Ераковић Видосава Архивист
Јегдић Станојка Конзерватор
Јекић Владимир Архивист
Јончић Душан Архивски саветник
Ковачевић Диана Правни сарадник
Mр Косовац Драгић Јасмина Магистар
Крејић Предраг Виши архивист
Купрешанин Звонко Архивски помоћник
Марковић Веселин Саветник директора
Марковић Зорана Књиговођа
Медаковић Милан Архивски саветник
Медаковић Мирослава Виши архивист
Милетић Јелена Архивски помоћник прве врсте
Миљевић Николина Архивист
Митровић Жарко Архивски помоћник
Недељковић Радмила Архивски саветник
Николић Драгана Виши архивски помоћник прве врсте
Опојевлић Хофман Лидија Виши архивист
Павлићевић Јелена Дипломирани правник
Перовић-Ивовић Светлана Саветник конзерватор
Mр Петровић Драгош Архивски сaветник
Порубовић-Видовић Оливера Архивски сaветник
Пушица Бранко Архивист
Рађеновић Ранка Архивски саветник
Срндовић Сузана Библиотекар
Тодоровић Митар Архивски саветник
Тунгуз Александар Архивски помоћник
Ћирић Зорка Архивски помоћник
Филиповић Дејан Архивски помоћник
Хофман Иван Архивски саветник
Чуровић Ленка Виши архивски помоћник
Шербула Марина Секретар директора
Шпановић Огњан Архивски помоћник
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS