Списак запослених

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗВАЊЕ
Др Терзић Милан Директор
Мр Тешић Драган Заменик директора
Арсеновић Весна Виши архивски помоћник прве врсте
Божовић Ивана Архивист у читаоници
Боровњак Ђурђија Архивист за сређивање и обраду збирке фотографија
Виловић Јелена Правни аналитичар
Војновић Сања Архивски помоћник
Вукелић Татјана Систем администратор подршке корисницима информационих система и технологија
Вуковић Љубица Архивист за сређивање и обраду архивске грађе
Вучић Будимир Техничар за одржавање уређаја техничких система и инсталација
Др Докнић Бранка Архивски саветник за сређивање и обраду архивске грађе
Драгишић Драгана Виши архивски помоћник прве врсте у депоу
Ђого Љиља Финансијско-рачуноводствени сарадник на припреми и сређивању података
Ђокић Весна Архивист за сређивање и обраду архивске грађе
Ђокић Милан Архивски помоћник у депоу
Ђукић Марина Архивски помоћник у депоу
Ђуришић Јелена Виши архивист за издавачку и културно-просветну делатност
Ераковић Видосава Архивист за сређивање и обраду архивске грађе
Јегдић Станојка Конзерватор папира
Јекић Владимир Виши архивист у депоу
Ковачевић Диана Правни сарадник
Mр Косовац Драгић Јасмина координатор финансијских и рачуноводствених послова
Крејић Предраг Архивски саветник - шеф одсека
Купрешанин Звонко Архивски помоћник за издавачку делатност
Марковић Веселин Комерцијалиста
Марковић Зорана Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник
Медаковић Милан Руководилац Одељења
Медаковић Мирослава Виши архивист за издавачку и културно-просветну делатност
Милетић Јелена Архивски помоћник прве врсте
Миљевић Николина Архивист за сређивање и обраду архивске грађе
Митровић Жарко Архивски помоћник у депоу
Николић Драгана Виши архивски помоћник прве врсте
Опојевлић Хофман Лидија Виши архивист - шеф одсека
Павлићевић Јелена Правни аналитичар
Перовић-Ивовић Светлана Саветник конзерватор папира
Mр Петровић Драгош Архивски саветник за сређивање и обраду архивске грађе
Порубовић-Видовић Оливера Координатор послова информационих система и технологија
Пушица Бранко Архивист за сређивање и обраду архивске грађе
Рађеновић Ранка Архивски саветник за културно-просветну делатност
Срндовић Сузана Виши библиотекар
Тодоровић Митар Руководилац Одељења
Тунгуз Александар Архивски помоћник за микрофилмове
Ћирић Зорка Архивски помоћник за дигитализацију
Филиповић Дејан Архивски помоћник у депоу
Хофман Иван Архивски саветник - шеф одсека
Чуровић Ленка Виши архивски помоћник
Шербула Марина Технички секретар
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS