Сарадња
Прочитај ми

Сарадња архива са сличним институцијама , како у земљи тако и у иностранству, установљена је из природне потребе да се искуства размене како би се позитивне иницијативе, искуства и пракса других прихватили.

У оквиру ове рубрике упознаћете се са кратким историјатом почетака међународне сарадње и са до сада потписаним споразумима, као и са активностима на пољу међуархивске и међуинституционалне сарадње у земљи од 2004. године.

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS