Дигитализација заједничког архивског наслеђа СФРЈ
Прочитај ми

Београд, 26.9. - 7.10.2016.

У периоду од 26.9. до 7.10.2016. године у Архиву Југославије су, у склопу припреме Пилот пројекта Дигитализације заједничког архивског наслеђа СФРЈ, боравили представници  Архива Републике Словеније, Државног архива Републике Македоније и Хрватског државног архива. За овај Пилот пројекат одабрана је архивска грађа фонда АЈ-50 Председништво владе ФНРЈ, будући да су из групе фондова који чине "Државну архиву СФРЈ"  претходно све државе учеснице овај фонд издвојиле као један од 5 приоритетних за дигитализацију. 

Укупно 15 архивиста, укључујући и две архивисткиње из Архива Југославије, радило је на припреми, скенирању, контроли дигиталних копија и придруживању одговарајућих метаподатака дигиталним копијама архивских докумената из фонда АЈ-50 Председништво владе ФНРЈ.

Искуства стечена током заједничког рада послужиће за израду неопходних процедуралних упутстава, али и за припрему потребне документације о комплетном пројекту Дигитализације заједничког архивског наслеђа СФРЈ било ради конкурисања за добијање средстава из фондова Европске уније или  из фондација које одобравају средства за такве намене, било за добијање буџетских средстава из сваке државе учеснице у Пројекту.

Data/Images/sukc_dig_bg_2016_1m.jpg

Data/Images/sukc_dig_bg_2016_2m.jpg

Data/Images/sukc_dig_bg_2016_3m.jpg

Data/Images/sukc_dig_bg_2016_4m.jpg

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS