Упознајте архивистику
Прочитај ми

Архивистика је помоћна историјска наука која се бави проучавањем архивистичке теорије и утврђивањем принципа и правила која се примењују у стручном раду са архивском грађом. Она проучава методе евидентирања и заштите регистратурског материјала и архивске грађе ван архива, методе издвајања безвредног регистратурског материјала, одабирања архивске грађе и преузимања архивске грађе у архив, начин и услове смештаја и чувања грађе у архивима, методе класификације, систематизације и обраде (израде информативних средстава), начине публиковања, излагања грађе на изложбама као и друге облике коришћења архивске грађе у научне и друге сврхе.

 

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS