ADVOKATSKA KOMORA JUGOSLAVIJE
Naziv fonda
  • ADVOKATSKA KOMORA JUGOSLAVIJE
Lokacija
  • Ruzveltova 18
Raspon godina građe
  • 1950. - 2005.
Količina (u metrima)
  • 16
Stepen sređenosti
  • sređena
Informativno sredstvo
  • popis
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS