AKREDITACIONO TELO SRBIJE I CRNE GORE
Pročitaj mi
Naziv fonda
  • AKREDITACIONO TELO SRBIJE I CRNE GORE
Lokacija
  • Bulevar Mihaila Pupina br. 2
Raspon godina građe
  • 1998. – 2006.
Količina (u metrima)
  • 5
Stepen sređenosti
  • sređena
Informativno sredstvo
  • nema
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS