BIBLIO – Bibliotečki fond
NAPOMENA: Gotovo celokupni bibliotečki fond je prebačen na COBISS.SR
Naslov Adresar sa biografskim podacima o našem narodu u Južnoj Americi Uporedni naslov Podnaslov Autor sastavio Josip Subašić Korporativni autor Godina izdavanja 1932 Mesto Buenos Aires; Zagreb Izdavač ; b.i.
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS