BIBLIO – Bibliotečki fond
NAPOMENA: Gotovo celokupni bibliotečki fond je prebačen na COBISS.SR
Naslov Akademska i politička rasprava o Bogoslovskom fakultetu tokom 1919. godine Uporedni naslov Podnaslov (sa osvrtom na ranije pisanje Vesnika Srpske Crkve) Autor Aleksandar Raković Korporativni autor Godina izdavanja 2006 Mesto Izdavač
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS