BIBLIO – Bibliotečki fond
NAPOMENA: Gotovo celokupni bibliotečki fond je prebačen na COBISS.SR
Naslov Akcioni program Saveza organizacija za fizičku kulturu Beograda za period 1978-1982. Uporedni naslov Podnaslov Autor Korporativni autor SAVEZ organizacija za fizičku kulturu Beograda Godina izdavanja 1978 Mesto Beograd Izdavač Savez organizacija za fizičku kulturu Beograda
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS