BIBLIO – Bibliotečki fond
NAPOMENA: Gotovo celokupni bibliotečki fond je prebačen na COBISS.SR
Naslov Komentar zakona o autorskom pravu i srodnim pravima sa sudskom praksom Uporedni naslov Podnaslov Autor Dimitrije Milić Korporativni autor Godina izdavanja Mesto Beograd Izdavač Nomos
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS