BIBLIO – Bibliotečki fond
NAPOMENA: Gotovo celokupni bibliotečki fond je prebačen na COBISS.SR
Naslov Predviđanje budućnosti Uporedni naslov Podnaslov zbornik Treće međunarodne konferencije "Nauka i društvo", Herceg-Novi, 28. jun - 4. jul 1969. godine Autor Korporativni autor Godina izdavanja Mesto Beograd Izdavač Konferencija "Nauka i društvo"; Naučno delo
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS