BIBLIO – Bibliotečki fond
NAPOMENA: Gotovo celokupni bibliotečki fond je prebačen na COBISS.SR
Naslov List "Politika" i njegov uticaj na širenje demokratskih ideja u periodu između dva rata Uporedni naslov Podnaslov Autor Miodrag Simić Korporativni autor Godina izdavanja Mesto Beograd Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za dokumentaciju i publikacije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS