ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Kraljevina Jugoslavija Uporedni naslov Podnaslov stanovništvo prema popisu od 1931 godine; 1389 Kosovo, 1939 Hrvatsko pitanje Autor Korporativni autor Godina izdavanja 1939 Mesto Beograd Izdavač Jugoslovenska narodna stranka Borbaši
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS