ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Zapisnik sjednice Vijeća Trgovinsko-industrijske komore za Vrbasku banovinu u Banjoj Luci, održan 15 decembra 1938 u vijećnici Banskog dvora u Banjoj Luci Uporedni naslov Podnaslov Autor Korporativni autor Vrbaska banovina. Trgovinsko-industrijska komora Godina izdavanja 1939 Mesto Banja Luka Izdavač Trgovinsko-industrijska komora za Vrbasku banovinu
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS