ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Izveštaj o sastanku predsednika i tajnika 77. distrikta R.I. održanom 26. aprila 1935. u Ljubljani Uporedni naslov Podnaslov pod predsedanjem Dra Viljema Krejčija guvernera 77. distrikta R.I. Autor Korporativni autor Rotary International. 77 distrikt (Kraljevina Jugoslavija) Godina izdavanja 1935 Mesto Sušak Izdavač Rotary International, 77 distrikt
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS