ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Pravila Akcionarskog društva "Srpski književni glasnik" Uporedni naslov Podnaslov Autor Korporativni autor Srpski književni glasnik. Akcionarsko društvo (Beograd) Godina izdavanja 1922 Mesto Beograd Izdavač Srpski književni glasnik a.d.
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS