ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Nacrt za Zgradbo "Gostilničarskega doma" na parc. 23/21 K.o. Karlovsko predmestje last zadruge hotelirjev-gostilničarjev-krčmarjev-kavanarjev-žganjetočnikov in izkuharjev v Ljubljani Uporedni naslov Podnaslov merilo 1:100 Autor Korporativni autor Godina izdavanja Mesto Ljubljana Izdavač b.i.
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS