ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Stanislav Krakov sa roditeljima Uporedni naslov Podnaslov Autor Korporativni autor Godina izdavanja Mesto Beograd Izdavač Milan Jovanović, dvorski fotograf
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS