ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Rad našeg narodnog poslanika D-r. Ljutice Dimitrijevića za srez Ključki Uporedni naslov Podnaslov Autor Zahvalni građani sreza Ključkog Korporativni autor Zahvalni građani sreza ključkog Godina izdavanja 1936 Mesto Kladovo Izdavač Zahvalni građani sreza Ključkog
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS