ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Velika dobrotvorna zabava Uporedni naslov Podnaslov Autor Zajednica doma i škole Državne realne gimnazije u Gospiću Korporativni autor Državna realna gimnazija. Zajednica doma i škole (Gospić) Godina izdavanja 1934 Mesto Gospić Izdavač Državna realna gimnazija
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS