ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Poziv Uporedni naslov Podnaslov članovi zadruge "Radnička štedionica" u Zemunu pozivaju se na XV redovnu glavnu skupštinu Autor Zadruga "Radnička štedionica" u Zemunu, Glavna poslovnica u Beogradu Korporativni autor Zadruga "Radnička štedionica" (Zemun) Godina izdavanja 1939 Mesto Beograd Izdavač Zadruga "Radnička štedionica" u Zemunu, Glavna poslovnica u Beogradu
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS