ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov ZORA Uporedni naslov Podnaslov Autor direktor' D. Kapčev' Korporativni autor Godina izdavanja 19..- Mesto Sofija Izdavač B''lg. pečat''
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS