ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Zov sa Jadrana Uporedni naslov Podnaslov glasilo Organizacije Jugoslovenske nacionalne omladine Autor odg. urednik Celimir Pezelj Korporativni autor Godina izdavanja 1932- Mesto Split Izdavač Organizacija Jugoslovenske nacionalne omladine
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS