ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Amerika u krizi Uporedni naslov Podnaslov Autor Bill Dowdare Korporativni autor Godina izdavanja 1933 Mesto Zagreb Izdavač Izdavač Fina Grković
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS