ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Srpska riječ Uporedni naslov Podnaslov organ Srpskog kluba vijećnika ZAVNOH-a; organ Glavnog odbora Srba u Hrvatskoj Autor Korporativni autor Godina izdavanja 1943- Mesto B.m.; Zagreb Izdavač ; Srpski klub vijećnika ZAVNOH-a; Glavni odbor Srba u Hrvatskoj
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS