ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Osnovne činjenice o Ujedinjenim nacijama Uporedni naslov Podnaslov Autor Korporativni autor Godina izdavanja 1953 Mesto Beograd Izdavač Informacioni centar Ujedinjenih nacija
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS