ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Narodni poslanik g. Mih. Đurović, podneo je sledeću interpelaciju na Ministra Predsednika i Ministra Spoljnih poslova:; Tajms u svome broju od 7 jula pod naslovom "Crkve u Jugoslaviji - komplikacije od konkordata" donosi sledeće pismo poznatog politi Uporedni naslov Podnaslov Autor Korporativni autor Godina izdavanja 1937 Mesto Beograd Izdavač b.i.
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS