ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Javna predavanja Uporedni naslov Podnaslov Autor Zadruga za narodno prosvećivanje u Šumadiji Korporativni autor Zadruga za narodno prosvećivanje u Šumadiji (Kragujevac) Godina izdavanja 1937 Mesto Kragujevac Izdavač Zadruga za narodno prosvećivanje u Šumadiji
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS