ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Što hoće Hrvatska zajednica? A što komunisiti? Uporedni naslov Podnaslov Autor Županijski izborni odbor Komunističke partije Jugoslavije u Vukovaru Korporativni autor Komunistička partija Jugoslavije. Županijski izborni odbor (Vukovar) Godina izdavanja 192. Mesto Vukovar Izdavač Županijski izborni odbor Komunističke partije Jugoslavije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS