ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Hj. V. Kralj Aleksandar I. Uporedni naslov Podnaslov Autor Đ. Čarapić Korporativni autor Godina izdavanja 19.. Mesto Beograd Izdavač Izdanje knjižare Tome Jovanovića i Vujića
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS